Karta oceny satysfakcji pacjenta

1. Jak w skali 0-5 ocenia Pani/Pan uprzejmość personelu w naszej przychodni? Gdzie 0 - to najniższa ocena 5- to najwyższa ocena  

2. Jak, w skali 0-5 ocenia Pani/Pan punktualność personelu?

3. Z jakim opóźnieniem oczekuje Pani/Pan na wizytę w przychodni w dniu wizyty?