Opieka Koordynowana

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej przynosi nowe korzyści dla pacjenta.


W naszej placówce lekarze pierwszego kontaktu mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.


Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Dotyczy pacjentów:

 • chorych przewlekle
 • powyżej 18 roku życia
 • leczonych w placówkach POZ

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardilogii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • kardiologii
 • nefrologii

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej?

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne – dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.


Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:
- ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
- przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
- dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

LEKARZE SPECJALIŚCI:

(w programie opieki koordynowanej)

specjalista kardiolog

lek.
Świątek-Brzezińska Monika

specjalista diabetolog

lek.
Kuligowska-Jakubowska Monika

specjalista pulmonolog

lek.
Potyra-Bielarczyk Jolanta

dietetyk


Łukasz Grzeszczuk